Generalforsamling 2023


Begivenhedsdetaljer


Kære medlem

Du indbydes hermed til generalforsamling i KIF Tennis onsdag den 7. November 2023 kl.
17:45, hvor foreningen først er vært ved et ”mindre” traktement, hvorefter generalforsamlingen starter.

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse og fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Af hensyn til opsætning af stole og bestilling af mad, vil vi gerne have din tilmelding. Log på medlemssystemet https://matchi.se og klik på KIF Tennis og tilmeld dig under ”Aktiviteter”.
Er du ikke interesseret i at spise med, så send formanden en melding på info@kif-tennis.dk – men tilmeld dig under alle omstændigheder.

Husk at det er kun hvis du deltager og giver din mening til kende, at du kan være med til at præge udviklingen i KIF Tennis.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Per Thestrup
Formand KIF Tennis