Velkommen

Læs mere under menupunkterne Træning og Kontingent, og følg vejledningerne her:

Generalforsamling 2020

På grund af corona var vi nødsaget til at flytte vores generalforsamling fra efteråret 2020 til 2021.Den 7. juni lykkedes det os endeligt at gennemføre generalforsamlingen i vores nye klubhus. Der var et pænt fremmøde, og alt forløb som beskrevet i foreningens vedtægter.Tak til alle de fremmødte for opbakningen til bestyrelsen og for en masse input til hvordan vi kan…

Nyt medlemssystem

KIF Tennis har skiftet til medlemssystem til Matchi. Det nye system skal bruges til at betale kontingent, tilmeldelse til træning og arrangementer, samt til at styre adgangen til tennisbanerne. Det betyder at du efter d. 15 April ikke længere skal bruge din gamle nøglebrik når du skal ind på banerne. Istedet får du en adgangskode du skal taste på et…

Brug Boldkanonen

Boldkanon til fri afbenyttelse på bane 4  Vi har fået lavet et skab til vores nye boldkanon, så den nu står tilgængelig for alle på bane 4. Skabet er låst med en kodelås, som kun KIF Tennis medlemmer kender – koden står på opslagstavlen i klubhuset. Der ligger bolde i maskinen, samt en manual til boldmaskinen i skabet. Husk at…