Banepleje og Baneregler

Reservation af baner

Du SKAL booke din bane for at spille.

Klubben vil ganske enkelt vide, hvem der spiller på banerne.
Derfor SKAL samtlige spillere bookes i systemet, når der spilles.
Dette gælder også for double hvor man spiller 2 timer. Har du en gæst med, bookes med en gæst.

Vigtigt! Kun medlemmer må benytte banerne og klubhuset. Medlemskabet af KIF Tennis er et personligt medlemskab.

Når kontingentet er betalt, får du udleveret din nøglebrik, som giver dig adgang til banerne og klubhuset.
Hvis du mister din nøglebrik, opkræves et gebyr på kr. 50,- for at få en ny. Hvis du skulle være så uheldig, kontaktes den medlemsansvarlige.

Den reserverede bane skal være klargjort, når din spilletid udløber. DVS at en spilletid er på 55 minutter, medmindre banen selvfølgelig ikke er booket efterfølgende.

Næste spiller som har reserveret banen skal gøre opmærksom på, at man er næste spiller på banen.

Kolding City Camp har 4 reservationsnumre, som de kan benytte frem til kl. 16.00.

Kom i god tid til din spilletime, da du skal regne med at banen skal klargøres og derfor ikke nødvendigvis står klar til dig, jævnfør ovenstående.
Er du ikke dukket op senest 15 minutter efter din bookede spilletid, bortfalder din reservation og du kan ikke gøre krav på banen.

Vi forventer en fleksibilitet fra alle, da sådanne regler altid giver anledning til diskussion.

Klargøring af baner

Banen og linjerne skal fejes, inden du forlader banen og generelt skal de forlades som du gerne vil have dem når du møder op.

Grusbaner

Start fejningen udefra hegnet og i cirkler ind mod midten. er der huller jævnes de først med skarberen, inden du fejer.

baneplejegrus

Kunststofbaner

Start fejningen fra hjørnet af banen og fej fra side til side indtil du når op til nettet.

baneplejekunst
Alle skal hjælpe til med at vi får nogle fantastiske baner at spille på.

Vanding af grusbaner
Hvis banerne bliver for tørre, startes vandingsanlægget med et tryk på knappen inde i klubhuset. Gælder kun grusbanerne.

 

På banerne må der kun anvendes ”korrekt fodtøj”. Det er tennissko med fine profiler.
Er du i tvivl kan du tjekke informationstavlerene på døren ind til banerne.

Sko med grove profiler som f.eks. løbesko må aldrig anvendes.