Klubbens historie

Af Jørn Rodh Thomsen i KIFs 100 års jubilæumsskrift i 1995

 

Breddetennis med stor succes i KIF

Med køb og ombygning af det konkursramte svømmebad på Ambolten opstod tanken om at oprette en tennisafdeling under KIF. Arealet var til stede vest for idrætshallen, men det kneb med økonomien. Gennem forhandlinger med Kolding kommune lykkedes det at få anlagt to baner.

 

Der var stiftende generalforsamling 26. november 1985, og da blev Vagn Lund Pedersen valgt som afdelingens første formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Carlo Andersen, Aase Lildballe, H.H..Jacobsen og Aksel Skovgård.

 

I 1986 blev der på KIFs foranledning bygget et lille klubhus til afdelingens rekvisitter og sociale samvær. I 1987 blev anlægget udvidet til fire baner – også denne gang i samarbejde med Kolding kommune. Tennis-afdelingen lånte 130.000 kroner til finansiering af udvidelsen, og kommunen betalte resten.

 

Klubhuset er i år blevet moderniseret, så det nu er fuldt up-to-date. Maksimal udnyttelse af tennisanlægget Årsagen til, at vi måtte udvide, var den store medlemstilstrømning. I dag er medlemstallet 291, hvilket er det maksimale, anlægget kan bære. Der må desværre stå folk på venteliste, men der er ikke plads til yderligere udvidelser.

 

Mulighederne for indendørsspil er begrænsede, men i KIF-Centret er der dog timer til rådighed – dog på noget ubelejlige tidspunkter. KIF Tennis var med i forhandlingerne om bygning af den nye tennishal, der i øjeblikket er under opførelse, men blev af ukendte årsager koblet af meget tidligt i forhandlingerne. Tennishallen skulle nu give mulighed for de af vore medlemmer, der ønsker at spille indendørs. Vi fortsætter dog med tennis i KIF-Centret i det omfang, der er plads til det.

 

Socialt samvær i højsædet På det idrætslige plan har afdelingen det mål at skabe breddetennis frem for elite. Det sociale samvær prioriteres højere end det resultatorienterede. Der er dog tilmeldt hold i Sydjydsk Tennis Union. Her i 1995 har afdelingen hold i serie 1, serie 2 og serie 3. Desuden er der to veteranhold samt et superveteranhold tilmeldt turneringen.

 

Tennis-afdelingen har forsøgt sig som arrangør af en KIF-revy, der gerne skulle blive en tradition. Første forsøg fik en god modtagelse, men ikke noget stort publikum, hvilket dog ikke afskrækker. Afdelingen forsøger gerne igen og håber, at interessen vil være større fra de øvrige afdelingers side.

 

Tennis-afdelingens bestyrelse er i skrivende stund her i KIFs 100 års jubilæumsår: Jørn Rodh Thomsen, formand, Bente Tingleff, kasserer, Poul Larsen, sekretær, Carlo Andersen, næstformand, samt Merete Rasmussen.

Tennis for alle i 1917

 

Der har også tidligere været tennis i KIF, og i et skrift udgivet i anledning af KIFs 30 års-jubilæum i 1925 står følgende:

”7. maj 1917 overtog KIF kommunens tennisbane ved Olympia og førte tennisspil ind under sådanne former, at det var overkommeligt for enhver at kunne deltage. Dette gav stødet til en glædelig fremgang for tennissporten i Kolding by”

 

Senere nævnes følgende fra 1925 om tennisbanen: ”Skønt ikke helt reglementeret i målene er det dog en god bane for begyndere, og den er altid godt besat med spillere. Hvert år spiller mellem 80 og 90 på denne bane. Prisen er 5 kr. pr. måned, og så lægger KIF endda både ketcher og tennisbold til. Det er utvivlsomt den billigste tennisbane, der findes her i landet, og den har bidraget til, at tennisspillet har fået så stor udbredelse i Kolding som tilfældet er”.