Begivenhed Kategori: Veteran

Kære medlem Du indbydes hermed til generalforsamling i KIF Tennis tirsdag den 9. november 2021 kl. 18:00, hvor foreningen først er vært ved et ”mindre” traktement. Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år Regnskab for det forløbne år til godkendelse og fremlæggelse af budget for det kommende år til…