Generalforsamling 2018


Begivenhedsdetaljer

  • Date:

Kære medlem

Der indkaldes hermed til generalforsamling i KIF Tennis torsdag den 15. november 2018 kl. 18:00.

generalforsamlingDagordenen bliver afviklet ifølge klubbens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Regnskab for det forløbne år og fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
  4. Orientering om kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  7. Valg af 1 revisor
  8. Eventuelt

Foreningen er vært ved et “mindre” traktement kl. 18:00. Generalforsamlingen afvikles umiddelbart efter spisningen.

Af hensyn til traktementet og opsætning af stole, vil vi gerne have en tilmelding.
Log på bookingsiden og tilmeld dig under ”Arrangementer”.

Er du ikke interesseret i at spise med, så send formanden en melding på pthestrup@gmail.com – men tilmeld dig under alle omstændigheder.

Vi glæder os til at se dig. Husk det er kun hvis du deltager og giver din mening til kende, at du kan være med til at præge udviklingen i KIF Tennis.

Med venlig hilsen
KIF Tennis
Formand Per Thestrup